MENY hamburgermeny Close-menu button

Koronasituasjonen: NJFFs råd for aktiviteter

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Disse tiltakene gjelder fra 14. januar og skal vurderes på nytt i starten av februar.

Se nettsiden til din kommune​ for informasjon om lokale tiltak.​​​

Regler for hele landet (Nasjonale tiltak fra 14. januar 2022)

Arrangementer og sammenkomster

 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  1.Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  2. Med faste tilviste plasser: Inntil 1 500 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer. (NYTT)
 • Offentlige arrangementer utendørs
  1. Uten faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  2. Med faste tilviste plasser: Inntil 3 000 personer, fordelt i kohorter på inntil 500 personer. (NYTT)
  3. Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltakere og med et nødvendig antall voksne.
 • Ved offentlige arrangementer der det er flere enn 200 innendørs eller flere enn 500 utendørs, gjelder følgende:
  Maks 50% av besøkskapasiteten kan utnyttes
  Minst to meters avstand mellom kohortene hele tiden
  Hver kohort skal ha tilgang til separate toalettfasiliteter og ha egne områder for eventuelle tilbud om garderober og servering. (NYTT)
 • På innendørs arrangement er det forskriftsfestet påbud om bruk av munnbind for publikum når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre enn de som er i samme husstand eller tilsvarende nære. Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man inntar mat eller drikke sittende. På utendørs arrangement anbefales bruk av munnbind, selv om det ikke er påbudt. Munnbind kan ikke erstatte meteren på arrangementer. 
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Les de nasjonale tiltakene her

Flere spørsmål og svar knyttet til arrangementer finner du her

NB: Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene og anbefalingene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre. Lokale regler kan være enda mer skjerpede enn de nasjonale, så det er viktig å sette seg inn i ​de til enhver tid gjeldene regler. ​​​

Årsmøter i foreningene

Det nærmer seg tid for lokalforeningenes årsmøter. Et årsmøte i foreningen er definert som et offentlig arrangement under det som videre presiseres som et medlemsmøte. Se mer informasjon på helsenorge.no

Med de siste endringene gjeldende fra 14. januar kan våre foreninger avholde fysiske årsmøter innendørs med maks 30 personer uten tilviste plasser og maks 1500 personer med faste tilviste plasser, fordelt i kohorter på inntil 200 personer. Det er fortsatt et alternativ å avholde digitale årsmøter for de foreninger som ønsker dette.

Jegerprøvevirksomhet

Følg med på gjeldene regler for gjennomføring av voksenopplæring/høyere utdanning samt lokale anbefalinger og tiltak. 

Nasjonale tiltak finner du her

Helsedirektoratets veileder for skoler og utdanning

Skytebaneaktivitet

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.​​

Følgende retningslinjer gjelder:

 1. Det kan avholdes arrangementer utendørs med inntil 200 personer,. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. ​
  Vilkår:
  - det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
  - arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 2. Aktiviteter og organiserte treninger utendørs anbefales maksimalt 20 personer. Det anbefales å holde en meters avstand. Organiserte aktiviteter innendørs må følge nasjonale og evt. lokale retningslinjer vedr. antall for aktuell aktivitet/aldersgruppe. 
 3.  Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man vaske/​desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
  Sørg for hyppig renhold av betjeningspaneler som brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.
 4. Garderober kan benyttes. (Avstandskravet på 1 meter gjelder også innendørs). Sørg for god hygiene på toalettfasiliteter ol.
 5. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 6. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.

Personer som ikke kan delta:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 

Mer info: Smittevernveileder for idrett

God side med nyttig informasjon

Vi anbefaler alle å ta en tur innom Helsenorge​ sine sider, som gir svar på mange av de spørsmål som stilles rundt koronarestriksjonene og fortolkning av disse.