MENY hamburgermeny Close-menu button

Norges Jeger- og Fiskerforbund roser Færderpolitikerne

Politikerne i Færder satser på sjøørreten. De har gitt kommunedirektøren i oppdrag å komme frem med muligheter og konkrete tiltak for å bedre forholdene for sjøørreten i Færders vassdrag.

- En viktig og svært gledelig avgjørelse, sier Bjørn Tore Kjølholt. Han jobber som sjøørretveileder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Gjennom prosjektet Sjøørretriket kartlegger NJFF forholdene i hundrevis av bekker langs hele Oslofjorden, fra Hvaler til Portør. NJFFs lokalforeninger legger ned hundrevis av dugnadstimer for å bedre sjøørretens gytebekker og livsvilkår.

- At Færders politikere, langs hele partilinjen, nå ønsker å kartlegge hva som konkret kan gjøres for å hindre at bekker bygges ned eller at vannet forurenses, er veldig viktig. Det viser at vi når frem med budskapet vårt, og det er en motivasjon for våre ildsjeler i lokalforeningene som bruker hundrevis av timer i bekkene.

Det er ikke satt noen tidsfrist for når kommunen skal komme opp med tiltak. NJFF er utålmodige.

- Vi hadde ønsket å vite når arbeidet skal være ferdig, slik at vi kan vite hva slags tiltak som kommer og hva vi eventuelt kan bidra med, men politikerne i Færder fortjener uansett ros for vedtaket, sier en fornøyd Kjølholt.

Les om Færders vedtak her.

Les mer om Sjøørretriket